Verenigingen van Eigenaars (VvE's)

 

AppartementencomplexPersoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Niet alleen bij bedrijven, verenigingen, stichtingen en coöperaties, maar ook bij Verenigingen van Eigenaren (VvE) komen claims steeds meer voor.

Bestuurders en commissarissen van een VvE realiseren zich vaak niet welke complexe risico’s er verbonden zijn aan de functie, want ondanks de goede inzet kunnen zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. En ook voor fouten van een mede bestuurslid zijn de andere leden voor de volledige schade aansprakelijk (collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid). De kosten van verweer kunnen aanzienlijk zijn, ook bij onterechte claims. Zonder bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dit een flinke aanslag betekenen op het privévermogen van de bestuurders en commissarissen.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de kosten van verweer en de uiteindelijke schadevergoeding

 

Verzekerd zijn: alle bestuurders en commissarissen, medebeleidsbepalers, voorzitter van de vergadering van VvE die bestuurstaken verricht, afgetreden bestuurders en commissarissen, rechtsopvolgers en echtgenoten, vereffenaars

 

Lees ook: Verzekering