De BTK-verzekering

 

Speciaal voor kerkgenootschappen heeft HDI de BTK-verzekering (Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid voor kerkgenootschappen) ontwikkeld. De BTK-verzekering is specifiek gericht en afgestemd op het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico voor kerkgenootschappen en kan tegen een zeer scherpe premie afgesloten worden. Bovendien is het aanvraagtraject eenvoudig en snel. De assurantietussenpersoon vult samen met verzekeringnemer een beknopt (online) aanvraagformulier met basisgegevens in en na acceptatie wordt de polis binnen een week opgemaakt.


Het kerkgenootschap komt in aanmerking voor de BTK-verzekering indien: Het balanstotaal maximaal €5.000.000,- bedraagt, het eigen vermogen positief is, het resultaat over een van de afgelopen twee boekjaren positief is, het kerkgenootschap over statuten of een reglement beschikt, het kerkgenootschap langer dan 12 maanden geleden is opgericht

  
Binnen een kerkgenootschap zijn er verschillende personen en commissies die zich bezig houden met het besturen van het kerkgenootschap of het toezicht houden op het bestuur. Onder andere het moderamen, de kerkenraad, de diaconie, de penningmeester en specifieke commissies vallen onder de dekking.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Of wilt u deze direct afsluiten? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon.