Bedrijven, BV's en NV's

 

BestuurskamerPersoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook in het MKB komen claims steeds meer voor.

Bestuurders en commissarissen van een BV of NV realiseren zich vaak niet welke complexe risico’s er verbonden zijn aan de functie, want ondanks de goede inzet kunnen zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. En ook voor fouten van een medebestuurslid zijn de andere leden voor de volledige schade aansprakelijk (collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid). De kosten van verweer kunnen aanzienlijk zijn, ook bij onterechte claims. Zonder bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dit een flinke aanslag betekenen op het privévermogen van de bestuurders en commissarissen.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de kosten van verweer en de uiteindelijke schadevergoeding

 

Verzekerd zijn: alle bestuurders en commissarissen, medebeleidsbepalers, afgetreden bestuurders en commissarissen, rechtsopvolgers en echtgenoten en vereffenaars

 

Waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld?

In principe is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of commissaris naast (of in plaats van) de rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon.

Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, werknemers, fiscus, curator, subsidieverstrekkers etc.), de zogenaamde 'externe aansprakelijkheid' kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde 'interne aansprakelijkheid'.

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

In de wet wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders ook nog eens verzwaard als gevolg van de Misbruikwetgeving. U kunt bijvoorbeeld als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het gehele boedeltekort bij faillissement.

 

Lees ook: Situaties die kunnen leiden tot aansprakelijkheid